กิจกรรมเอามื้อสามัคคี

วันที่10 สิงหาคม 2563 นพต.โป่งและ นพต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1 ร่วมกับเจ้าของแปลง ปลูกต้นไม้ ณ แปลงพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน(HLM) จำนวน 3 ไร่ ของคุณสุวีระ พ่วงอ่อนโดยมีกิจกรรมดังนี้ปลูกไม้ป่าได้แก่ ต้นสักทอง, ต้นประดู่, ต้นตะเคียน, ต้นยางนาและ ต้นมะฮอกกานี ปลูกไม้ผลได้แก่ ต้นมะกรูด, อาโวคาโด,ต้นฝรั่ง ห่มดินด้วยทางมะพร้าวรถน้ำต้นไม้ พืชผักในสวนเตรียมแปลงนาเพื่อปลูกข้าว โดย โยนฟางลงไป หมักและใส่ขี้วัว,พด1 ลงไปหมักในแปลงนา แล้ว ทำการย้ำฟาง