เอามื้อสามัคคี แปลง CLM ผู้ใหญ่จักกฤษ สายสมร

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในพื้นที่ CLM ตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมมอบภาพฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้แก่นายจักกฤษ สายสมร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก เจ้าของแปลง CLM ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีกำนัน ผู็ใหญ่บ้านและผู็นำชุมชน ตำบลเขาไม้แก้วและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอบางละมุงร่วมกิจกรรม